Over Project Future

Een project van zes samenwerkende gemeente in Noord Limburg en de provincie in het kader van actieprogramma de maatschappelijke diensttijd.