Skip Sidebar

Over ons

Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen in een sociaal of financieel isolement. Die noodhulp (huisraad, overbrugging, fiets, witgoed) kan aangevraagd worden door hulpverleners, maatschappelijke ...

ArmoedebestrijdingSociale rechtvaardigheid
Deel
Vacature secretaris Vincentius Vereniging Roermond

Vacature secretaris Vincentius Vereniging Roermond

Taak
Burgemeester Brouwersstraat 1, 6043 BJ Roermond, Nederland
ArmoedebestrijdingSociale rechtvaardigheid
Vacature Delen
Vincentius Roermond
#59297
Scan me of ga naar www.actiefroermond.nl/o/Vincentius-Roermond/vacatures/Vacature-secretaris-Vincentius-Vereniging-Roermond/59297 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Secretaris (of notulist) bij het bestuur van de Vincentius Vereniging Roermond(VVR)

Uitgebreide omschrijving

Vacature secretaris (m/v)

De Vincentiusvereniging Roermond zoekt kandidaten voor de functie van secretaris.

In een collegiaal bestuur van maximaal 7 personen met ieder hun eigen portefeuille voer je het secretariaat van een bloeiende vereniging, die noodhulp als doel heeft voor mensen op of onder het bestaansminimum.

Je voelt je betrokken op mensen, die niet meer rond kunnen komen. Je bent ingelezen in de problematiek of hebt er ervaring mee.

Je denkniveau overstijgt de alledaagse beslommeringen binnen de vereniging. Je plaatst initiatieven in een breder perspectief en bent doelgericht en effectief.

Taken

*   Als secretaris fungeer je als contactpersoon en postadres en voer je de (email)correspondentie.

*   Je plant bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt de agenda daarvoor op in nauw overleg met de voorzitter en/of penningmeester. Je verzamelt de vergaderstukken en draagt zorg voor tijdige verspreiding daarvan. Je notuleert de vergaderingen en werkt de daaruit voortkomende acties uit.

*   De vereniging telt ongeveer 75 actieve vrijwilligers. Als secretaris heb je regelmatig contact met de geledingen binnen de vereniging of met de individuele leden. Je draagt zorg voor de ledenadministratie.

In overleg met de overige bestuursleden wordt het takenpakket vastgesteld, de werkzaamheden kunnen uitgebreid of ingekrompen worden.

Uitoefening van de functie vraagt gemiddeld 5 uur per week, afhankelijk van de tijd van het jaar.

Wij bieden een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie, enthousiaste medebestuursleden, verantwoordelijkheid voor een eigen portefeuille en ondersteunen zo nodig met coaching en scholing.

Reis- en andere kosten worden natuurlijk vergoed.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de voorzitter: Etiënne Hendrikx (0613736324) of de secretaris: Roland de Coster (0475-325997).

Je kunt je belangstelling voor de functie kenbaar maken door een bericht vergezeld van een CV  te sturen aan de secretaris van de vereniging: Lavendelhof 24  6043 WN Roermond of door met haar contact op te nemen.

 

De Vincentiusvereniging Roermond biedt al 160 jaar hulp aan mensen die in een sociaal of financieel isolement verkeren. Zorg gaat uit naar mensen in landen over de hele wereld maar vooral dicht bij huis in de eigen omgeving. Diverse maatschappelijke organisaties binnen de gemeente en ook daarbuiten kennen de Vincentiusvereniging als een belangrijke en gewaardeerde partner in de aandacht voor ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Met louter vrijwilligers richt de vereniging zich op verschillende terreinen van de hulpverlening. Met diverse projecten en initiatieven kunnen mensen, die door welke oorzaak dan ook in de knel zijn gekomen worden ondersteund. De kringloopwinkel in het Vincentiushuis is haar belangrijkste inkomstenbron. De opbrengst uit de winkel komt volledig ten goede aan noodhulp, de kerstactie en de projecten.

Zie ook: www.vincentiusroermond.nl

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Vacature Delen
Roermond Vacatures > Vincentius Roermond > Vacature secretaris Vincentius Vereniging Roermond

Over Vincentius Roermond

Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen in een sociaal of financieel isolement. Die noodhulp (huisraad, overbrugging, fiets, witgoed) kan aangevraagd worden door hulpverleners, maatschappelijke instellingen of particulier. De benodigde fondsen worden verdiend in de kringloopwinkel vol ingeleverde kleding en huisraad en door uw donatie.