Post | oktober 2019 | Advies voor vrijwilligers | 1 min lezen

Alle rechten en plichten die je hebt als vrijwilliger

Door Actief Roermond

Vrijwilligerswerk en uitkering.

Een veel gehoorde vraag is of je vrijwilligerswerk mag doe met een uitkering? Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan je de uitkering ontvangt, kan jou hierover informeren. Meer informatie over vrijwilligerswerk en een uitkering vind je op de volgende sites:

Rijksoverheid

UWV

Gemeente Roermond

Belastingdienst


Verzekering voor vrijwilligers

Vrijwel alle vrijwilligers/mantelzorgers die in gemeente Roermond werkzaam zijn, zijn automatisch verzekerd gedurende de tijd dat zij vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren. De vrijwilligersverzekering geldt niet voor:

  • Vrijwilligers bij de brandweer
  • Vrijwilligers bij de politie
  • Vrijwilligers bij een Vereniging van eigenaren(VvE), omdat het hier gaat het om een privébelang en niet om een maatschappelijk belang.


Op de site van gemeente Roermond en Centraal beheer is meer informatie te vinden over de

verzekering en wat u moet doen in geval van schade.


Vrijwilligersvergoeding

Sommige organisaties bieden een vrijwilligersvergoeding (ook wel onkostenvergoeding genoemd). De éne organisatie geeft een vast bedrag per keer dat je komt werken, een ander vergoed bijvoorbeeld alleen de reiskosten. Organisaties zijn niet verplicht een vrijwilligersvergoeding te geven. Spreek met de organisatie waar jij vrijwilligerswerk gaat doen af of er een vergoeding tegenover staat en zo ja, hoe hoog deze is. Meer informatie over de hoogte en voorwaarden van de vergoeding voor vrijwilligers is te vinden op de site van de belastingdienst.

Deel blogpost