Keurmerk Goed Geregeld

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Als maatschappelijke organisatie wil je het vrijwilligerswerk goed organiseren en kwaliteit leveren. Logisch, want een organisatie die het vrijwilligerswerk goed organiseert, heeft vaak tevreden vrijwilligers. Tevreden vrijwilligers vormen weer de basis voor eventuele uitbreiding en vernieuwing van het vrijwilligersbestand en voor continuering van uw activiteiten.


Inzicht krijgen in het vrijwilligersbeleid

Met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! kun je de kwaliteit van het vrijwilligerswerk binnen je organisatie in kaart brengen. De zelfevaluatie is een resultaatgerichte vragenlijst en is ontwikkeld door het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). De vragenlijst helpt je organisatie om alle aspecten van het vrijwilligersbeleid te analyseren, om verbeterpunten te ontdekken en om de kwaliteit te verbeteren. Deze vragenlijst vul je samen met een aantal vrijwilligers van je organisatie elk afzonderlijk in. Zo krijgt je een goed beeld over de vrijwillige inzet vanuit diverse invalshoeken zoals de vrijwilligers, coördinator(en), manager(s)/bestuur.


Wat levert het op?

De Zelfevaluatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers; hun betrokkenheid bij het doel en de organisatie neemt toe. Het helpt om doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en zorgt voor goede samenwerking tussen vrijwilligers, bestuur en betaalde krachten. Het draagt ook bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners. 


Het Toon Hermans Huis in Roermond is jullie al voorgegaan. Klik hier om hun ervaringen te horen.


In aanmerking komen?

Wil je in aanmerking komen voor het officiële keurmerk? In dat geval moet je de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe je te werk moet gaan. Voor certificering moet je de zelfevaluatie laten beoordelen door een van de adviseurs van Actief Roermond, zij zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wil je meer informatie over de procedure of een offerte voor een Goed Geregeld beoordeling door een adviseur van Actief Roermond? Neem dan contact met ons op: 0475 384 639 of mail aan info@actiefroermond.nl