Voor organisaties

Wat is Fast Forward?

FASTforward is een project van Wel.kom. Het is een project van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Met het project willen we jongeren verbinden aan organisaties. De jongeren gaan organisaties ondersteunen of helpen met het beantwoorden van vraagstukken waarmee de organisatie worstelt. Bij FAST Forward richten we ons daarom niet alleen op het belang voor de jongeren, maar zeker ook op het belang voor de organisaties., de win win situatie: Het geeft jongeren ervaring en werken aan hun perspectief. De organisaties krijgen een gedegen advies van de jongeren.

Fast Forward

Voorbeelden van projecten

Bij een verzorgingstehuis voelen bewoners zich eenzaam en willen graag meer contact met familie en vrienden. Question: hoe kunnen de ouderen vaker in contact komen met familie en vrienden. Deed: De jongeren helpen mee om het contact te vergroten van bewoners met familie en vrienden in het verzorgingstehuis. Advice: de jongeren gaan met de ouderen skypen en face timen en waar mogelijk leren ze de bewoners om dit zelf te doen.


Bij een stichting geven gehandicapte vrijwilligers voorlichting aan schoolklassen over beperkingen. De vorm waarin ze dit doen is niet meer van deze tijd: geen gebruik van social media, houden een monoloog dus geen interactie. Question: hoe kunnen we onze lessen aansprekender maken? Deed: De jongeren helpen mee met voorlichting: Advice: de jongeren ontwikkelen een methode en geven de vrijwilligers een workshop interactief presenteren.


Het Filmhuis wordt alleen bezocht door volwassenen. Question: Wat moeten we doen in ons filmaanbod en onze pr om jongeren als bezoeker te krijgen? Deed: de jongeren gaan meehelpen achter de schermen van het filmhuis. Advice: de jongeren maken zelf een film waarin ze laten zien hoe het filmhuis ervoor kan zorgen dat ze erachter komen wat jongeren willen en hoe jongeren kunnen worden ingezet om jongeren te werven.


Bij een vereniging willen ze de ontwikkeling en doorstroom van spelers beter volgen. Question: hoe kunnen we de ontwikkeling van spelers duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk volgen? Deed: De jongeren helpen mee om hier een systeem voor te bedenken: Advice: de jongeren ontwikkelen en installeren een digitaal spelervolgsysteem.


Bij een wijkplatform willen ze een beter bereik in de buurt met name bij de jongeren. Question: hoe kunnen we het bereik verbeteren? Deed: De jongeren helpen mee om een hedendaags concept te bedenken: Advice: De jongeren maken wekelijks een vlog in de wijk met passende en sprekende onderwerpen.

Waarom Fast Forward

Waarom?

Redenen om mee te doen

Steun en hulp krijgen bij je vraag: Jongeren gaan aan de slag met je vraag. Ze helpen, ondersteunen of geven een gedegen advies, zodat jij vooruit kan.

Maatwerk: specifiek op de wensen van de organisatie, wordt de juiste vraag geformuleerd. De jongere die de beste match is gaat met de vraag aan de slag.

Vernieuwen zonder financiële risico’s: jongeren zetten zich vrijwillig in, soms tegen een kleine vergoeding. Hierdoor hoef je geen salaris of dure diensten of bedrijven in te huren.

Kansen bieden en benutten: Sta open om de jongeren aan de slag te gaan en ervaar de positieve mogelijkheden die de jongeren kunnen bieden

Maatschappelijke Betrokkenheid vergroten: Laat zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Maatschappelijke betrokkenheid wordt gewaardeerd.