Penningmeester

Penningmeester

Structureel werk · Flexibele uren
Roermond, Limburg, Nederland
Sociale rechtvaardigheidWelzijnMensen met een beperking
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Vacature Delen
Stichting Gehandicapten Platform Roermond
#69650
Scan me of ga naar www.actiefroermond.nl/o/Stichting-Gehandicapten-Platform-Roermond/vacatures/Penningmeester/69650 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

SGPR zoekt een nieuwe penningmeester die tevens lid is van het dagelijks bestuur

Uitgebreide omschrijving

 

Stichting Gehandicapten Platform Roermond (hierna SGPR) is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot erkend overlegorgaan van de gemeente Roermond. De doelstelling van de stichting is de volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals - onder andere - geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 

SGPR zoekt een nieuwe penningmeester die tevens lid is van het dagelijks bestuur.

 

Profielschets:

Naast kennis van (en liefst ervaring met) financieel administratieve processen voldoet de kandidaat ook aan de profielschets voor bestuursleden van SGPR. De belangrijkste kwalificaties zijn:

 • Bestuursleden hebben een redelijke kennis van wet- en regelgeving (bij voorkeur ervaringsdeskundigheid) zoals m.b.t. de WMO, toegankelijkheid, mobiliteit enz.
 • Men is bereid zich relevante informatie eigen te maken en alle ontwikkelingen zoveel mogelijk bij te houden.
 • Bestuursleden moeten belangrijke relevante stukken kunnen lezen en een eigen mening hierover kunnen formuleren.
 • SGPR is een officieel Overlegorgaan van de Gemeente Roermond. Bestuursleden worden geacht vanuit hun functie van vertegenwoordiger van mensen met beperkingen te kunnen meedenken over het te voeren lokale gehandicaptenbeleid.
 • Bestuursleden van SGPR treden gezamenlijk op als belangenbehartiger voor de gehele “achterban” in Roermond”, met affiniteit voor het belang van mensen met zowel lichamelijke, zintuiglijke als verstandelijke beperkingen. Tot onze doelgroep horen tevens mensen met niet zichtbare beperkingen, zoals bij voorbeeld mensen met problemen op het gebied van prikkelgevoeligheid of mensen met niet aangeboren hersenletsel.
 • Over de eigen grenzen heen kunnen kijken is van wezenlijk belang.
 • Betrokkenheid en invoelend vermogen zijn heel belangrijk.
 • Deelnemers moet “passen” in het platform.
 • Men wordt benoemd op persoonlijke titel, d.w.z. het is een soort van kwaliteitszetel. De benoeming is voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid deze te verlengen tot 6 jaar.
 • Geen enkele organisatie kan een plek binnen SGPR claimen. Dit vanwege het feit dat platformleden worden aangenomen op grond van brede (ervarings)deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid.
 • Leden van de Gemeenteraad kunnen niet als nevenfunctie deel uitmaken van het Overlegorgaan Gehandicapten Platform Roermond (dit ter voorkóming van belangenverstrengeling). Het Overlegorgaan adviseert aan de Gemeente(raad).

 

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot info@gehandicaptenplatform-roermond.nl

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Vacature Delen

Over Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Stichting Gehandicapten Platform Roermond is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot erkend overlegorgaan van de gemeente Roermond. De doelstelling van de stichting is de volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals - onder andere - geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking