Bestuurslid woonachtig in de wijk Hammerveld

Bestuurslid woonachtig in de wijk Hammerveld

Event
Berlagelaan 33, 6041 VL Roermond, Nederland
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Vacature Delen
Wijkraad St. Jacob
#18823
Scan me of ga naar www.actiefroermond.nl/o/Wijkraad-St-Jacob/vacatures/Bestuurslid-woonachtig-in-de-wijk-Hammerveld/18823 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Woont u (m/v) in het Hammerveld en heeft u maandelijks nog enkele uurtjes vrije tijd om als vrijwilliger bestuursactiviteiten te verrichten, dan zoeken wij U

Uitgebreide omschrijving

Het bestuur van de Wijkraad St. Jacob is, ter completering van het bestuur, op zoek naar een bestuurslid met als werkgebied het Hammerveld.

Een wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij adviseert het Openbaar Bestuur (in dit geval de Gemeente Roermond) op het gebied van leefbaarheid en leefklimaat. Zij komt op voor de belangen van de mensen, die wonen in haar werkgebied.

Wat doet de Wijkraad St. Jacob?

1 keer per 2 maanden vergadert de Wijkraad St. Jacob op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur bij Hotel De Pauw aan de Roerkade. Tijdens deze vergadering worden a.h.v een vergaderverslag de lopende zaken behandeld, alsmede ook de nieuw aangedragen onderwerpen. Actueel nú is het voetpad dat over de dijk loopt tussen de Hambeek en de Hammerveldlaan. Omdat dit gravelpad volledig onderkomen en niet eens meer zichtbaar is, dienen de voetgangers het gevaarlijke fietspad te gebruiken. We zijn in gesprek met de gemeente om dit pad weer begaanbaar te maken.    

Wat is uw rol binnen de Wijkraad St. Jacob dan precies?

Als we als voorbeeld even verder borduren op het voetpad dat over de dijk loopt: De Wijkraad Roer-Zuid stelde ons via e-mail op de hoogte van de door haar bewoners aangedragen problematiek. Omdat dit probleem betrekking heeft op een van onze werkgebieden, nemen we, in goed overleg met de voorzitter van Roer-Zuid, dit probleem over en delegeren dit, na bespreking binnen het bestuur, naar het bestuurslid dat als werkgebied het Hammerveld in zijn/haar portefeuille heeft. Diegene neemt dan contact op met de betreffende ambtenaar van de openbare ruimte van de gemeente Roermond c.q. Waterschap om e.e.a. te bespreken en samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Die oplossing dient dan weer teruggekoppeld te worden naar onze eigen vergadering, maar in dit geval ook naar de voorzitter van de Wijkraad Zuid die de uitkomst dan verder zal distribueren binnen zijn werkgebied. Het eindresultaat zal dan ook op onze eigen website, www.wijkraadstjacob.nl, worden geplaatst.         

Spreekt het bovenstaande u aan?

Dan zou ik u vriendelijk willen verzoeken dit kenbaar te maken bij het secretariaat, telefonisch bereikbaar onder 0475-331728 of 06-20969021 of via email secretariaat@wijkraadstjacob.nl.

Ik kan u dan desgewenst, onder het genot van een kopje koffie, van verdere informatie voorzien. Het als gast bijwonen van een bestuursvergadering van de Wijkraad St. Jacob, behoort ook tot de mogelijkheden alvorens u een besluit neemt.


Namens het bestuur van de Wijkraad St. Jacob,

Jan Evers, secretaris 

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Vacature Delen

Over Wijkraad St. Jacob

Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden niet democratisch gekozen, maar melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van de wijk.