Post | januari 2020 | Advies voor organisaties | 2 min lezen

Wet- en Regelgeving Vrijwilligerswerk

Door Actief Roermond

Werken met én goed zorgen voor vrijwilligers betekent op de hoogte zijn en blijven van de verschillende wet- en regelgeving. In dit artikel lees je meer over de belangrijkste punten:


  • VOG: Gratis Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. De regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor meer informatie klik hier.


  • Verzekering voor vrijwilligers: De Gemeente Roermond heeft per 1 januari 2017 de collectieve VNG Vrijwilligersverzekering ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Alle vrijwilligers inclusief mantelzorgers die in de gemeente Roermond als vrijwilliger/mantelzorger werkzaam zijn, zijn automatisch verzekerd gedurende de tijd dat zij vrijwilligerswerkzaamheden uitoefenen. Voor meer informatie klik hier.


  • Uitkering en vrijwilligerswerk: regelgeving van het UWV: Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring en nieuwe contacten op te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het kan zelfs de kans op een baan vergroten. Echter aan het doen van vrijwilligerswerk met een uitkering zijn regels verbonden. Voor meer informatie klik hier.


  • Vergoedingen: Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de inzet en of een kostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn. Leg deze afspraken vast in een vrijwilligerscontract. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid en de belastingdienst.


  • WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechts­personen) Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de WBTR. Meer informatie over deze nieuwe wet is hier te vinden. Volg je liever een webinar, onze collega organisatie, PEP Den Haag, hebben er een over dit onderwerp voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd en die delen we graag met jullie, klik hier. Een checklist die het NOV heeft ontwikkeld kun je hier bekijken.


  • UBO Ultimate Beneficial Owners In de UBO-registers staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Meer informatie over de UBO is te vinden op de website van de Rijksoverheid of op de website van de KVK.
Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Promotie van vrijwilligerswerk

| Advies voor organisaties
Meer weten over hoe Actief Roermond jouw organisatie kan helpen met het promoten van lokaal vrijwilligerswerk? ...
Lees meer

Keurmerk Goedgeregeld

| Advies voor organisaties
Meer informatie over het Keurmerk Goedgeregeld en hoe Actief Roermond je kan helpen dit keurmerk te verkrijgen ...
Lees meer

Tips voor het plaatsen van een vacature

| Advies voor organisaties
Lees in dit artikel van Actief Roermond hoe je vacatures zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor vrijwilligers!
Lees meer