Over Speeltuinwerk Limburg

Buiten spelen is belangrijk en gezond. Daarom verdient het aandacht en ruimte: in onze buurt, in onze tijd, in onze (politieke) agenda.
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) zet zich juist daarvoor in; als maatschappelijke organisatie ondersteunt SpeL zoveel als mogelijk initiatieven die ruimte geven aan buiten spelen. Buiten spelen geeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving van nu en straks.

SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk te maken. Daarbij zijn alle initiatiefnemers even belangrijk.

Foto's