Post | februari 2024 | Interviews Actief Roermond | 2 min lezen

“Ik wil de wijkraad graag toekomstbestendig maken”.

Door Actief Roermond
“Ik wil de wijkraad graag toekomstbestendig maken”.

Het is alweer ruim 45 jaar geleden dat Pieter Deltrap is gestart als bestuurder bij de Stichting Wijkraad Tegelarijveld. Destijds nog in het noodgebouw dat ze samen met het Marokkaanse centrum deelden. Als inwoner van de buurt vond Pieter het heel normaal om zich in te zetten voor de wijk. Nu na meer dan 45 jaar is hij nog steeds betrokken als bestuurder en van stoppen is nog geen sprake. Wel maakt Pieter zich zorgen over de toekomst. Hij zou graag zien dat er wat meer aanwas zou zijn van jongere vrijwilligers die uiteindelijk verder willen gaan met het werk voor de wijkraad. Van de huidige locatie Wijkgebouw Tegelarijveld maken ze nu zo’n 25 jaar gebruik. Pieter is niet alleen bestuurder, maar ook al de nodige jaren voorzitter. Daarnaast draagt hij ook zorg voor het beheer van het gebouw en het verhuur van de ruimtes. Maar liefst 19 organisaties maken gebruik van het gebouw. Dat lijkt een behoorlijke organisatie, maar alles loopt prima en de gebruikers kunnen zelf alles regelen, selfsupporting zoals Pieter het noemt. Alles wordt door vrijwilligers gedaan, ook het poetsen en de wat kleinere klussen worden door Pieter zelf opgepakt. Daar is Pieter trots op: “alles wat we hier doen is 100% vrijwilligerswerk”.

Elke maand kunnen buurtbewoners o.a. komen kienen en jaarlijks wordt er een Paas- en Sinterklaasactiviteit georganiseerd waar tussen de 50 en 60 kinderen uit de buurt aan deelnemen. Van de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag, die dit jaar op 12 juni 2024 plaatsvindt, maken tussen de 150 en 180 kinderen gebruik. Toch wordt het steeds lastiger om het werk goed uit te kunnen voeren. Het bestuur bestaat nu nog uit 8 vrijwillige bestuursleden en 4 vrijwilligers zonder bestuurlijke taak. Sinds 2019 kunnen ook de nieuwe bewoners van het Neeldervelt aansluiten bij de activiteiten. Het zou fijn zijn als uit deze wijk ook mensen komen die bijvoorbeeld iets kunnen betekenen voor een activiteit of het bestuur. Dat kan al door eenmalig mee te helpen bij een buitenspeeldag of tijdens het opbouwen en/of afbreken bij activiteiten. Maar je mag ook altijd eens vrijblijvend een vergadering van de wijkraad bijwonen om te kijken of het bij je past. Voor ondersteuning kan het bestuur gelukkig altijd terecht bij o.a. Vijf en Wonen Zuid. Ondanks de uitdagingen waar het bestuur mee te maken heeft, blijven ze enthousiast. Vol passie vertelt Pieter dat ze voornemens zijn om dit jaar weer eens een rommelmarkt te organiseren en zijn er plannen voor een netwerk/inloopmiddag waar de gebruikers van het Wijkgebouw Tegelarijveld zich kunnen presenteren aan de inwoners van de buurt. Uiteraard allemaal onder het genot van een lekkere kop koffie. Nee, stilzitten is voorlopig nog niet aan Pieter besteed. Naast al het werk voor de Wijkraad is hij ook nog actief als AutoMaatje; “Ich mot toch get”, lacht Pieter.

Meer weten over de activiteiten van Stichting Wijkraad Tegelarijveld of interesse om als bestuurder of vrijwilliger aan de slag te gaan neem dan contact op met Pieter Deltrap via tegelarijveld@versatel.nl

Deel blogpost